Siste nytt fra Nippon Gases

Midlertidig og økt tillegg for leveranser av flaskegasser, propan og tørris - 30/08/2022

Som en konsekvens av ytterligere økninger på våre energi, vare- og fraktkostnader ser vi oss nødt til å øke det midlertidige tillegget på flaskegasser, propan og tørris fra 1. september 2022.