Løsninger for laboratorier

Rene gasser, gassblandinger og reguleringsutstyr til daglig analytisk bruk. 

Nippon Gases er ISO 17034 akkreditert

Som første i Norge har Nippon Gases Norge oppnådd akkreditering etter ISO 17034.


Akkrediteringen omfatter produksjon av syntetiske naturgassblandinger som sertifisert referansemateriale (CRM) ved Spesialgass på Rjukan.

Les mer her: ISO 17034 akkreditering


Se også artikkel hos Norsk Akkreditering


Gassene vi bruker
Hos Nippon Gases kan vi tilby et bredt utvalg løsninger som kan innfri alle kravene du måtte ha. I avdelingen vår for laboratorier og forskning har vi et eget sortiment med gasser og utstyr som kan styrke konkurranseevnen din i markedet. Vi kan også utvikle nye løsninger og tilpasse eksisterende enheter for å løse ethvert problem samtidig som alle gjeldende forskrifter overholdes.
Helium for sykehus
Flytende Helium har svært lav temperatur og brukes til MR-enheter for å unngå overoppheting
Hydrogen
Hydrogen av ulike renhetsgrader blir levert i flasker og pakker. Hvis det er behov for et enda større volum så kontakt oss for alternativer.
Nitrogen
Den utmerkede inertgassen.
Karbondioksid
Alle typer løsninger
Argon
Vi har komprimert argon (Ar) i en rekke renhetsgrader. Argon leveres komprimert i sylindere og pakker. Leveres også som flytende på stasjonære tanker og transportable tanker.
Oksygen
Vi leverer oksygen både komprimert i flasker og pakker, og også i flytende form som bulk med ulike spesifikasjoner og i tankstørrelser tilpasset bedriftens behov. Oksygen kan leveres med ulike renheter eller i blanding med andre gasser.
Har du spørsmål?
Hos Nippon Gases har vi utviklet gasser i ulik kvalitet for ulike bruksområder. Kontakt oss så hjelper vi deg å få mest mulig ut av gassene du bruker.